Ekologiczna żywność nieprzetworzona – jak ją rozpoznać?

Ekologiczna żywność nieprzetworzona – jak ją rozpoznać?

Dowiedz się więcej o zdrowej żywności na artmankiszonki.pl.

Od prężnego rozkwitu branży spożywczej, który obserwujemy od początku XX wieku, produkty spożywane przez nas codziennie zaczęto coraz częściej nasycać przeróżnymi związkami przedłużającymi ich żywotność. Jednak wraz z coraz szerszym zainteresowaniem konsumentów odnośnie tego, co jedzą i jak może to oddziaływać na ich zdrowie, ostatnimi czasy coraz częściej poszukują oni towarów wykonanych z żywności eko.

Czym charakteryzuje się eko żywność?

Żeby konkretny produkt trafiający na półki sklepowe w Polsce mógł tytułować się „ekologicznym”, musi sprostać kilku wytycznym. Żywność eko oraz artykuły z niej wyprodukowane muszą uzyskać konkretne certyfikaty nadawane przez desygnowane do tego laboratoria. Kluczowym jednakże atrybutem spożywczych wyrobów ekologicznych jest to, że zastosowane do ich przyrządzenia warzywa oraz owoce hodowano z zachowaniem wszelkich norm rolnictwa ekologicznego. To oznacza, iż rolnicy nie używali syntetycznych nawozów ani pestycydów mogących niekorzystnie wpływać nie tylko na zdrowie ludzi, ale które także są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre wszak nawozy wywołują zakwaszenie gleby lub zanieczyszczają wody powierzchniowe, a natryski pół syntetycznymi pestycydami często skutkują śmiercią pożytecznych organizmów. Natomiast w efekcie ekologicznej uprawy owoce i warzywa mają niższą zawartość azotynów, azotanów oraz metali ciężkich, a to oznacza, iż mniej tych niepożądanych substancji dostanie się do organizmu ich konsumentów.

Co musi znaleźć się na etykiecie zdrowej żywności

Żywność eko podlega stałemu nadzorowi na każdym etapie produkcji, w tym też podczas przewozu oraz przechowywania. Co istotne, gdy przetwór spełnia warunki, jego producent oprócz standardowych informacji między innymi o dacie trwałości, warunkach składowania, wadze netto, miejscu pochodzenia składników oraz kaloryczności, musi także bezwzględnie wskazać numer ID jednostki certyfikującej niniejszy produkt i zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, czyli kształt liścia ułożony z białych gwiazd na zielonym tle. Wypatrując żywności eko trzeba zatem czytać uważnie etykiety wyrobów, a nabywając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy umieścił on na stronie informację o przyznanych certyfikatach.

Kontakt z firmą:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]