Dekarbonizacja przemysłu to niższe koszty produkcji i korzyść dla środowiska

Dekarbonizacja przemysłu to niższe koszty produkcji i korzyść dla środowiska

Potrzebujesz szczegółowych wiadomości dotyczących dekarbonizacji przemysłu? Zajrzyj na https://dalkiapolska.com

Wskutek rozwoju przemysłu nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromna konsumpcja energii, jak również świadomość jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa szukają innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko zmniejszą koszty działalności, ale też przyczynią się do powstrzymania negatywnego ich oddziaływania na otoczenie.

Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które ma na celu wzmocnienie niezależności energetycznej przemysłu za sprawą wprowadzanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze korzystanie ze źródeł energii, przede wszystkim przez redukcję zużycia gazu i węgla oraz zwiększenie udziału elektryfikacji. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i prądu, czy trigeneracja, która oprócz ciepła i energii w trakcie jednego procesu technologicznego wyzwalany jest również chłód.

W licznych dziedzinach przemysłu osiągalne jest dodatkowo użycie energii z odzysku, to znaczy ”energii odpadowej”. To energia, która powstaje na rozmaitych etapach produkcji i która na ogół bywa po prostu uwalniana, a przez to nieodwracalnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii i ponowne jej wykorzystanie daje z biegiem czasu pokaźne oszczędności, a także skutkuje zredukowaniem emisji CO2 przez zakład przemysłowy.

Czemu dekarbonizacja przemysłu jest ważna?

W dobie powszechnego zrozumienia negatywnego oddziaływania ludzkości na ekosystem, a także wiedzy, że ropa i gaz za kilka dekad się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, ponieważ jest gwarancją jej rozkwitu w przyszłych dekadach. Ukierunkowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej i odnawialnej to jedyna metoda do zapewnienia przemysłowi niezależności energetycznej. Owszem, wdrożenie tego rodzaju procesów wiąże się ze dużymi kosztami, jednak w końcowym rozrachunku profity jakie one przynoszą, w pełni je równoważą. Oszczędności związane ze zmniejszeniem się kosztów kupna energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Natomiast zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na otoczenie to już zysk dla całej ludzkości.

Kontakt z firmą:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10