Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Kliknij tu jeśli interesuje Cię tłumacz przysięgły rosyjski Kraków.

Kilka ostatnich lat to okres napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa także duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia pracy lub nauki w Polsce.

W jakich sytuacjach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji czy Białorusi. Należą do nich między innymi akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Tym samym, żeby pracować w tym zawodzie, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]