Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Na https://tlumaczalnia.pl/ceny/ odnajdziesz wszystko, co należy wiedzieć o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na biznes z większości krajów świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze realizują multum zwykłych i uwierzytelnionych przekładów na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i rozmaitych firm.

Mimo, iż w internecie bez trudu da się wyszperać bezpłatne narzędzia do translacji, nadal nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest nieraz niezbędne, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak wstępnie oszacować cenę przekładu. Od czego więc zależna jest cena tłumaczeń?

Elementy mające wpływ na końcową cenę przekładu

Na to ile docelowo zapłacimy za translację dokumentu wpływ mają wyliczone poniżej czynniki:
1. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest praktycznie o wiele tańsza niż przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który planujemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (angielski, niderlandzki) czy romańskich (portugalski, francuski) będzie z reguły tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w tekście tematy. Translacja prac dyplomowych, dysertacji medycznych lub dokumentów handlowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla danej branży, ale również stosowną wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niewybaczalnych pomyłek.
4. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “od ręki” powinniśmy szykować się na wyższe ceny.

Czym odróżnia się przekład uwierzytelniony od tłumaczenia prostego?

Warto nadmienić, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt urodzenia bądź świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie oznacza czy przekład wykonany był z odpisu, kopii lub oryginału, a także nadaje mu niepowtarzalny numer. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów i świadectw, natomiast w przypadku niezbędności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]