Badania psychologiczne kierowców – niezbędne dla zawodowców

badania psychotechniczne Bielsko Biała, badania psychologiczne kierowców Bielsko, badania kierowców Bielsko Biała

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim testom. Są one konieczne dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Można stwierdzić zatem, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć tylko w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Istotą testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. W toku badań ważny jest wiek osoby badanej, bo sprawdzane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co 5 lat, lecz jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zobowiązani są poddawać się badaniom corocznie.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]