Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Wejdź na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/, aby odnaleźć informacje o nocie księgowej na 40 euro.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności zderza się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z kroków działań upominawczych czy wystawiać niezwłocznie?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Warto zaznaczyć, iż notę księgową można przesłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy budowanych nierzadko przez wiele lat dobrych kontaktów biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki w przelaniu należności za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością lub zwyczajne niedopatrzenie dłużnika, a nie jego rozmyślne działanie. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Dowiedz się gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Wierzycielom rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która posiada też skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]