Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

Zainteresowany automatyczną windykacją należności? Skieruj się tutaj.

Jest mnóstwo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności poprzez windykację. Choć określenie to wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się względem dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych przepisach. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu przelania opłaty. Kiedy ta metoda windykacji nie przyniesie efektu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset klientami i każdego miesiąca wysyła podobną liczbę paragonów i faktur, ryzyko, że jakaś część opłat nie będzie uiszczona we wskazanym terminie zdecydowanie się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem przelewów pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – wiadomości o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może przygotować własne scenariusze działań wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą skutków, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na końcu, pod warunkiem, iż wypunktowane powyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie przynosi również wyraźną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]