Kto może skorzystać z metody kasowej?

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Potrzebujesz informacji o metodzie kasowej? Dobrze trafiłeś!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. Niestety w takim przypadku fiskus nie zważa na to czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy często znajdują się w położeniu, kiedy muszą kilka razy przypominać kontrahentowi o przelewie opłaty za zrealizowane usługi czy też dostarczone produkty. Jeśli to zdarza się cyklicznie, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków na czas i w efekcie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania należności od kontrahenta. Z uwagi na określony przez przepisy limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość polskich przedsiębiorców, jednakże powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Konieczne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga ciągłego śledzenia wpływu opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest problem z regularnym monitorowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich śledzenia, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wystawiających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Ale już przy kilkuset dokumentach nadzorowanie przelewów pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest zastosowanie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]