Faktura proforma a faktura VAT – różnice i podobieństwa

Faktura proforma a faktura VAT – różnice i podobieństwa

Na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/ odnajdziesz odpowiedź na pytanie, jak wygląda faktura proforma.

Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale również i większość osób dokonujących zakupów online, mieli przynajmniej raz styczność z fakturą proforma. Nie każdy jednak wie, czym de facto jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Czy fakturę proforma uwzględnia się w ewidencji księgowej?

Po łacinie pro forma oznacza „tymczasowo”, więc często można spotkać się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, w związku z tym nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Poleca się jednakże zachować ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dowód handlowy, który formą propozycji jakiejś oferty. Nie jest potwierdzeniem kupna artykułów ani wykonania usługi, czyli zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, ponieważ mówi o usłudze czy też sprzedaży, która jeszcze nie była wykonana, więc warunki transakcji w niej opisane mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Faktura proforma nie zwalnia z obowiązku dostarczenia właściwej faktury VAT

Faktura proforma zawiera analogiczne elementy i przypomina z wyglądu fakturę VAT, czyli:

  • miejsce oraz datę,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę towarów czy też usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z określeniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana również słownie,
  • informacja o kwocie uwzględnionych rabatów,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • wskazanie prognozowanego terminu wykonania usługi lub doręczenia towaru.

Taką fakturę trzeba oznakować zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, aby łatwo można było odróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Należy również pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w momencie, gdy klient uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji bądź wpłaci zaliczkę.